Chiropraktyczny opis badań obrazowych

Nikt nie potrafi w żaden tajemniczy sposób wyleczyć choroby, jeśli najpierw nie poznał jej przyczyny.
Aurelius Cornelius Celsus

Chiropraktyczny opis badania obrazowego typu RTG, MRI, CT opracowany przez zespół zdrowamanufaktura.pl zawiera:

  • opis pod względem zaburzeń czynnościowych i mechanicznych obrazowanego obszaru
  • rozpoznanie przyczyny zaistniałej dysfunkcji układów kostno – stawowo  – mięśniowo – powięziowych
  • ryzyko i możliwe kierunki progresji dysfunkcji
  • harmonogram programu terapeutycznego

Opis chiropraktyczny polega na ocenienie odchyleń od normy w stanie zdrowia. Rozpoznanie przyczyny lub przyczyn powstaje na podstawie szerokiej wiedzy o aktualnym stanie zdrowia badanego, historii jego chorób i dolegliwości, przedstawionych badań obrazowych, laboratoryjnych itp.,  po przeprowadzeniu bezinwazyjnej i bezbolesnej diagnostyki. Ocenie podlega również ryzyko i przewidywane kierunki progresji, jak i czynniki warunkujące powrót do równowagi i osiągnięcie efektu terapeutycznego. Pod uwagę brane są również wpływy patogennych drobnoustrojów, bakterii, alergenów, wirusów, które są obecne w każdym organizmie żywym. Dysponując wiedzą zespołu zdobywaną przez kilkadziesiąt lat dobieramy adekwatny do potrzeb i oczekiwań program terapeutyczny.

Po zaakceptowaniu planu w pierwszej części terapii następuje regulacja zaburzonych funkcji i układów oraz ustalenie dalszego harmonogramu kuracji zabezpieczającej przed nawrotami. Wsparcie zaleceniami zarówno dietetycznymi jak i dotyczące stylu życia. Kolejnym etapem jest cykliczne monitorowanie procesu regeneracji w przebiegu kuracji.

Opisy wykonywane są według kolejności zgłoszeń raz w tygodniu w środy. Po przetransferowaniu plików w programie https://wetransfer.com/ na adres: rehabilitacja@zdrowamanufaktura.pl  zostanie wygenerowany mail zwrotny z dalszą instrukcją postępowania. Informację zwrotną prześlemy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.